تاریخ : دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲

جنگ رسانه

۱۳مرداد
تغییر اعتقادات نقطه نهایی حرکت دشمن در جنگ شناختی است/ کاهش جمعیت، ثمره دستکاری باورهای جامعه ایرانی است
مهدوی ارفع:

تغییر اعتقادات نقطه نهایی حرکت دشمن در جنگ شناختی است/ کاهش جمعیت، ثمره دستکاری باورهای جامعه ایرانی است

استاد حوزه و دانشگاه گفت: تغییر اعتقادات و باورها نقطه نهایی حرکت دشمن در جنگ تحریف، شناختی و سایر روش هاست.

تمام حقوق این وبگاه متعلق به مسجد مقدس جمکران است.